• 11 LISTOPADA- NIEPODLEGŁA

    • 12.11.2019
    • „Leć orle biały nad polską ziemię
     Chroń twymi skrzydły piastowskie
     plemię
     I ponad szare Giewontu skały
     I ponad
     Bałtyk leć orle biały[...]”

     Pieśń z okresu Powstania Wielkopolskiego.

      

     Święto Niepodległości w PSP w Jaroszkach

      

     7.11.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach uczniowie, rodzice i nauczyciele uczcili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną bohaterką montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów, była spersonifikowana postać Polski, która ubrana w ludowy strój, przedstawiała zgromadzonym kolejne dzieje naszego państwa oraz przyjmowała gości reprezentujących różne stany i profesje. Zniewolona przez 123 lata zaborów, odrodziła się w końcu 11 listopada 1918 roku, a jaj zwycięstwo przypieczętowało symboliczne ukoronowanie.

     Uczniowie swoim wystąpieniem dostarczyli wszystkim zebranym dużo emocji i wzruszeń, odśpiewali wiele pieśni z różnych momentów przełomowych w walce o niepodległość naszego kraju m.in. „Legiony”, „Szara Piechota”, „Warszawianka”, „Jak Orły Białe”. Rekwizyty i kostiumy sprawiły, że choć na moment mogliśmy poczuć klimat tamtej epoki, tych trudnych momentów w dziejach naszego kraju i ogromnej siły drzemiącej w sercach naszych rodaków, którzy pomimo tak długiej niewoli nie stracili ducha walki.

     Poczucie tożsamości narodowej, miłość do własnego kraju oraz szacunek do jego historii, to postawy, które są priorytetem we współczesnej polityce oświatowej. Rozwijając te obszary, kształtujemy świadomego i dumnego z historii swego narodu młodego człowieka. Uwrażliwienie na poświęcenie innych pokoleń, to próba człowieczeństwa i empatii współczesnej młodzieży. „Człowieczeństwo nie jest stanem, w którym przychodzimy na świat. To godność, którą trzeba zdobyć”  pisał Jean Marcel Bruller (Vercors), dlatego warto walczyć o świadomość młodych pokoleń. 

    • #SzkołaDoHymnu

    • 12.11.2019
    • „Marsz, marsz Dąbrowski,

     Z ziemi włoskiej do Polski.

     Za twoim przewodem

     Złączym się z narodem.”

      

     Wspólne odśpiewanie hymnu w PSP 

      

     8 listopada 2019 r. o godzinie 11.11  w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach  odśpiewany został „Mazurek Dąbrowskiego”. Tym samym nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji placówek oświatowych „Szkoła do hymnu”, czyli wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Inicjatorem akcji jest Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem inicjatywy jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. W akcji wzięło udział 20 tys. szkół z całego kraju, a ponad 4 mln uczniów i 400 tyś. nauczycieli odśpiewało cztery zwrotki hymnu narodowego. Do akcji przyłączyli się również m.in. Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

      

    • NOC W SZKOLE

    • 12.11.2019
    • Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach stało się organizowanie spotkania, którego inicjatorami są sami uczniowie, tzw. „Nocy w szkole”. Dokładnie o godzinie 19.00 8 listopada 2019 r. uczniowie wszystkich klas oraz wychowawcy wraz z panią Dyrektor, spotkali się by spędzić noc w szkole.

      Uczniowie z samorządu szkolnego przygotowali na tę okoliczność wiele atrakcji, m.in. konkurs wokalny inspirowany programem „The voice of Poland”, gdzie jurorami byli zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Zaskoczyła ilość osób chętnych do zaprezentowania wokalnych umiejętności, na scenie pojawił się nawet zespół muzyczny. Wszystkie wystąpienia spotkały się z ciepłym przyjęciem i aplauzem publiczności, niektórzy wykonawcy porwali widownię do wspólnego odśpiewania utworu.

     Kolejne atrakcje to dyskoteka, wspólne oglądanie filmów, sala gier planszowych oraz zabawa w chowanego. Intensywne zabawy wzmagają apetyt, dlatego uczniowie posilili się pyszną pizzą.

     Jak co roku największy problem stanowiło zachęcenie uczniów do odpoczynku i snu Opis: Znalezione obrazy dla zapytania emotka, szczególnie młodsze dzieci prezentowały niespożytą energię i bawiły się w najlepsze.

     Inicjatywy takie, bez wątpienia stanowią duże wyzwanie dla nauczycieli, którzy czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, ale stwarzają też niesamowite możliwości integracji i zacieśniania więzi, zarówno pomiędzy uczniami, jaki i na linii uczeń nauczyciel. Wspólne muzykowanie, zabawa i przebywanie ze sobą, pozwalają na budowanie dobrych relacji.

     Cieszy nas, że uczniowie naszej szkoły tak chętnie uczestniczą w tej imprezie, mają mnóstwo pomysłów, są otwarci i mimo tak wielu godzin spędzonych w salach lekcyjnych na nauce, chcą także wspólnie się bawić i cieszyć swoim towarzystwem.

      

    • Uroczystość Pasowania Uczniów kl I oraz Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    • 11.11.2019
    • GRATULACJE!!!

    • 11.11.2019
    • 6 listopada odbył się powiatowy konkurs pieśni i poezji patriotycznej " 11 listopada w wyobraźni dzieci i młodzieży". Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice, które przedstawiły ciekawą interpretację poezji oraz pieśni.

     Laureatkami zostały:

     poezjaAgnieszka Wolska kl V

     pieśńMaja Strojek kl IIIMartyna Strojek kl VII

     Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów:-)

     http://mok.pionki.pl/?p=9791

    • DZIEŃ PAPIESKI

    • 13.10.2019
    • „Totus Tuus” „Cały Twój”– dewiza papieża Jana Pawła II, jest cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, przyświecała ona całemu pontyfikatowi papieża Polaka i stała się niejako jego testamentem duchowym.Dzień Papieski, czyli uroczystość przypadająca w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, przebiegała w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach właśnie pod takich hasłem. Uczniowie naszej szkoły, pod opieką pani Renaty Pająk, przygotowali wystąpienie mające na celu ukazanie życia oraz działalności papieża Jana Pawła II.Jak ważną postacią dla naszego społeczeństwa był Karol Wojtyła, nie trzeba przekonywać chyba nikogo, dlatego pamięć o nim, przypominanie dokonań i całej spuścizny materialnej i duchowej, jaką po sobie zostawił, jest taka istotna. Odśpiewanie „Barki”, ukochanej pieśni Jana Pawła II, wprawiło wszystkich w nastrój zadumy i pozwoliło przywołać cudowny nastrój spotkań z papieżem, w czasie jego pielgrzymek do rodzinnego kraju.Uczniowie przedstawili również informacje dotyczące Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku, jako wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Fundacja ma upamiętniać pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się ona po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia” i tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

    • TEATRZYK PROFILAKTYCZNY

    • 13.10.2019
    • W dniu 8.10.2019 r. Teatr Profilaktyczny Edukacja i Animacja "Magik" z Białegostoku odwiedził Publiczną Szkołę Podstawową w Jaroszkach, gdzie wystawił przedstawienie profilaktyczne ukazujące chłopca Franka, który wpadł w szpony uzależnienia od gier komputerowych, telefonu i niezdrowego jedzenia. Uczniowie mieli okazję przekonać się jak nałóg wpływa na pogorszenie relacji rodzinnych, wyników w nauce, a finalnie również na niszczenie własnego zdrowia.Profilaktyka i ukazywanie groźnych zachowań, prowadzących do uzależnienia oraz omawianie konsekwencji tychże zachowań, są jednym z głównych zadań współczesnej szkoły. Dlatego też w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach, realizowany jest program profilaktyczny pod hasłem „Stop Uzależnieniom! Razem wygrywamy zdrowie.” Głównym celem projektu jest zwiększenie wśród uczniów świadomości na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów radzenia sobie z problemem uzależnienia – czyli kształtowanie postaw sprzyjających życiu bez nałogów. Uczniowie w wyniku uczestnictwa w projekcie mają podejmować samodzielne, racjonalne wybory we współpracy z rodzicami, nauczycielami i specjalistami, a także nabywać umiejętności otwartego wyrażania opinii oraz umiejętność tworzenia obrazu samego siebie, jako osoby wartościowej i niezależnej, jak również wytworzenie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie.Przedstawienie profilaktyczne to tylko początek działań podjętych w ramach projektu, na przestrzeni całego roku szkolnego realizowane będą kolejne zaplanowane formy profilaktyki.

    • PODZIĘKOWANIE

    • 13.10.2019
    • SERDECZNE PODZIĘKOWANIE DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY OKAZALI DOBRE SERCE I PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO ZBIÓRKI NA RHABILITACJĘ PANI MAGDALENY- UDAŁO NAM SIĘ UZBIERAĆ 2207ZŁ. 

    • BOHATERON

    • 13.10.2019
    • Właśnie wysłaliśmy kartki online i Pocztą Polską do osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie w walce o Ojczyznę- w czasie Powstania Warszawskiego- stały się wzorami do naśladowania dla młodych ludzi. Za pośrednictwem kampanii BOHATERON chcemy dołączyć do tych, którzy pamiętają o historii naszego kraju i jego bohaterach. Mamy nadzieję, że nasze kartki i laurki staną się dla niektórych z nas początkiem pięknego dialogu pokoleń. Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy przyłączyli się do tej pięknej akcji.

     https://bohateron.pl/

    • DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

    • 13.10.2019
    • Już po raz kolejny tabliczka mnożenia na jeden dzień zdominowała życie naszej szkoły. W Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia już od rana wyłonieni wcześniej eksperci z klas V-VIII sprawdzali jak dorośli sobie z nią radzą. Uczniowie natomiast utrwalali i rozwijali swoje umiejętności rozwiązując różne zagadki, gry logiczne,rebusy, krzyżówki. Uczestników zabaw bardzo zainteresowała publikacja, w której mogli zobaczyć i sami szybko policzyć iloczyny dwu trzy i więcej cyfrowych liczb. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami pomagającymi zgłębiać tajniki wiedzy nie tylko matematycznej. To była niepowtarzalna okazja do pokazania jak w życiu codziennym funkcjonuje prawo rozdzielności mnożenia (dzielenia) względem dodawania (odejmowania).

    • SPRZĄTANIE ŚWIATA

    • 29.09.2019
    • Tegoroczna edycja akcji ekologicznej ubiegła pod hasłem "Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy".

     Nie śmiecimy- uczniowie uczestniczyli w pogadankach o segregacji śmieci. O tym, że nie wolno rzucac smieci gdzie popadnie uczniowie doskonale wiedzą.

     Sprzątamy- uczniowie klas I- VIII i panie wychowawczynie posprzątali teren wokół szkoły i remizy OSP oraz przydroża na Jaroszkach, Brzezinkach i w kierunku Stoków. Dzieci z oddziału przedszkolnego poukładały zabawki w swojej sali.

     Zmieniamy- w szkole został zamontowany uzdatniacz wody pitnej. Uczniowie korzytając z niego zmniejszają zużycie plastiku i uczą sie zdrowego nawyku picia wody zamiast napojów gazowanych oraz słodzonych.

     Po akcji sprzatania wszyscy zebrali się przy ognisku, gdzie miło i przyjemnie spędzili czas spożywająć posiłek na świeżym powietrzu.

    • GRATULACJE DLA LAUREATÓW

    • 16.09.2019
    • Nowy rok szkolny zaczynamy sukcesami naszych uczniów- aż 8 zdobyło wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastyczno- literackim "Ja za 20 lat", który został zorganizowany w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019. Uczniowie wykonali bardzo ciekawe prace plastyczne. Udział w takich konkursach jest szczególnie ważny ponieważ kładziemy duży nacisk na profilaktykę i przekazywanie uczniom cennych wartości.

     LAUREACI

     Franciszek Jasek kl 0Róża Grzywacz kl IHelena Grzywacz kl IIIMaja Strojek kl IIIWeronika Jaroszek kl IIIJan Jasek kl IIIMartyna Strojek kl VIIMichał Farbiś kl VII

     SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW;-)

    • PODZIĘKOWANIE

    • 16.09.2019
    • TAK PIĘKNIE ZROBIŁO SIĘ PRZY WEJŚCIU DO NASZEJ SZKOŁY:-)

     SERDECZNE PODZIĘKOWANIE DLA PAŃSTWA KOZŁOWSKICH KTÓRZY PRZY WSPARCIU PAŃSTWA NAKONECZNYCH ORAZ PAŃSTWA GRZYWACZÓW ZAGOSPODAROWALI PAS WZDŁUŻ CHODNIKA.

     DZIĘKUJEMY ZA TAK WSPANIAŁY PREZENT:-)

    • WYWIADÓWKA

    • 07.09.2019
    • SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW NA WYWIADÓWKĘ 12.09.2019 r O GODZ. 16.00

    • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

    • 07.09.2019
    • Tradycyjnie nowy rok szkolny 2019/2020 uczniowie rodzice i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach rozpoczęli mszą świętą w Kościele parafialnym w Jedlni. Następnie złożone zostały kwiaty na grobie Junaków na miejscowym cmentarzu i wszyscy udali się do szkoły.

     Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego przebiegło pod hasłem „Przerwany marsz…”, akcja ta to inicjatywa Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP, polegająca na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Dlatego też w murach Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach pojawili się znamienici goście, a mianowicie babcie i dziadkowie, którzy mieszkają w naszym regionie i wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny. Było nam niezwykle miło, że mogli oni wspólnie z nami uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Przekroczenie progów szkół/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

     Punktem kulminacyjnym uroczystości było odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” oraz uhonorowanie przybyłych gości kwiatami.

     Następnie przedstawiony został krótki rys historyczny na temat wybuchu i przebiegu II wojny światowej:

     „Ludzie ludziom zgotowali ten los”

                    Zofia Nałkowska „Medaliony”

     To pierwsze słowa, które czyta odbiorca, zasiadając do „Medalionów” Zofii Nałkowskiej, czyli cyklu ośmiu opowiadań wydanych w 1946 w Warszawie, opisujących losy ludzi, którzy przeżyli prześladowania hitlerowskie. W tym krótkim stwierdzeniu została zamknięta prawda o latach okrucieństwa i barbarzyństwa, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ludzie.

     80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września 1939 roku nad ranem Niemcy zaatakowały Polskę na całej długości granic. Atak rozpoczął się od zbombardowania Wielunia i Tczewa oraz ostrzału polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Tak zaczęła się II wojna światowa ogarniając jak epidemia jakiejś strasznej choroby, kolejne kraje. Było to najpotężniejsze, najszerzej oddziałujące i zapewne najstraszniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Od pierwszych chwil jej trwania, cierpiała zdezorientowana ludność cywilna. Agresor siał spustoszenie, kierował się gwałtem i przemocą, mordował na oślep mężczyzn, kobiety i dzieci. A jeszcze wczoraj były wakacje…

     Dzisiejsza inauguracja roku szkolnego 2019/2020 przebiega pod hasłem „Przerwany Marsz” i jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to, co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej. Co to znaczy być dzieckiem w czasie wojny? Zdajemy sobie sprawę, jak mocno w psychice dziecka utrwaliły się obrazy przemocy, czy śmierci, ale mimo wszystko oni przeżyli, wytrwali! Uparcie wznosili fundamenty swojej egzystencji, która łaknęła normalności, bezpieczeństwa, nocy bez strzałów, snów bez koszmarów i łez. Tym właśnie wznieśli fundamenty Polski, w której dzisiaj żyjemy.

     A oto fragmenty relacji z tego strasznego czasu:

     „Wakacje były normalne. Po raz pierwszy brałam udział w obozie harcerskim(…) Obłędne, urocze lato wolne od jakichkolwiek kłopotów. W tym nastroju przygotowywaliśmy książki i zeszyty na nowy rok szkolny. Białe kołnierzyki i mankiety do mundurka, wstążki do warkoczy wyprasowane i poukładane równiutko, gotowe na uroczyste rozpoczęcie zajęć. A tu komunikat radiowy. Nie będzie zajęć. Nie będzie szkoły. Nie będzie tego wszystkiego, do czego przywykliśmy w ciągu lat. A co będzie? Co to znaczy wojna? Najpierw-opuszczenie mieszkania i wędrówka w nieznane.(…) Zatłoczonymi drogami trzeba przedzierać się dniami i nocami, byle dalej,(…) byle ujść przed nacierającymi Niemcami, o których zachowaniu krążą przerażające wieści”

     „Miałam wtedy 15 lat i głowę pełną marzeń. Byliśmy szczęśliwą rodziną, pełni radości, życzliwości, łączyło nas szczere umiłowanie ukochanej ojczyzny. Przyszedł jednak tragiczny czas, rok 1939. Wszystko runęło w gruzy: umiłowanie wolności, radość, plany i perspektywy na przyszłość. Okrutny najeźdźca podeptał naszą godność narodową, zburzył wszelkie ustalone porządki, zniewolił. Mimo represji i uciążliwości dnia codziennego nie zdołał jednak odebrać nadziei, nie był też w stanie zniszczyć naszego patriotyzmu i naszego honoru. Wierzyliśmy, że zły los się odwróci, że nastaną lepsze dni. Byliśmy święcie przekonani, że JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!”

     „Po wkroczeniu wojsk niemieckich nie mogłam się uspokoić, płakałam całą noc z rozpaczy i ze złości, że nie ma już Polski, że wróg panoszy się na naszej ziemi, niszczy, co polskie, co nasze. Nastały bardzo złe czasy. Od pierwszych dni okupacji wróg rozpoczął bestialskie rządy. Nocami zabierano wielu mężczyzn pod byle jakim pretekstem. Nigdy już nie wrócili do domów, do swych rodzin. Zostali zamordowani- jak się później okazało- bez sądu, bez możliwości obrony i tylko dlatego, że byli Polakami, że głośno okazywali swój patriotyzm. Zginęło tak wielu spośród naszych znajomych. Nikt i nigdy nie odnalazł ich mogił, zginęli nocą, potajemnie, bez należnego szacunku dla człowieczeństwa.”

     Straszna Wojna, w trakcie której śmierć mogło ponieść nawet 2 miliony polskich dzieci, a ponad 200 tysięcy zostało zabranych od rodzin, z czego zaginęło bez wieści ok. 170 tysięcy. Ta wojna sprawiła również, że dzieci stały się nie tylko ofiarami, ale też wzorem i chwytały za broń, stając w obronie swoich najbliższych i swojej Ojczyzny. Podejmowały również walkę o przetrwanie w obozach koncentracyjnych i zesłaniu na Syberii.

     Wrzesień 1939 roku został na stałe wpisany do kalendarza jako data kolejnej, męczeńskiej śmierci Polski. W dzisiejszym dniu, w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej składamy hołd wszystkim walczącym i poległym. Pamiętajmy, że to dzięki nim żyjemy dziś w wolnej Polsce. Za to im cześć i chwała. Niech na zawsze w pamięci naszego Narodu pozostaną imiona Tych, którzy życie oddali dla Ojczyzny. Korzystajmy również ze wspomnień i relacji naocznych świadków historii, którzy ten okres przeżyli i którzy nie zapomną nigdy momentu, w którym ich życie zostało pozbawione normalności, którym zostało zabrane dzieciństwo i młodość, czas, który tak bardzo kojarzy się z beztroską i zabawą. Pamiętajmy o nich i dajmy im odczuć, że są dla nas niezwykle ważni. Niech ich niezłomna i bohaterska postawa będzie dla nas drogowskazem w nauce, pracy i służbie dla Ojczyzny. Chwała Bohaterom!

     Po zakończeniu przez panią dyrektor Jolantę Mazur oficjalnej części uroczystości, uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do swoich klas, aby omówić ważne kwestie organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

     Nauczyciele wraz z Dyrektorem PSP w Jaroszkach życzą uczniom naszej szkoły mnóstwa twórczej energii, niech nowy rok szkolny przyniesie same sukcesy naukowe i wychowawcze.

    • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w PSP w Jaroszkach

    • 24.06.2019
    • Moje życie jest w moich rękach. 
     Dziś, swoimi wyborami zapisuję swoją przyszłość.”

                                      Barbara Baraldi

      

     Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w PSP w Jaroszkach

                 19 czerwca 2019 r. zakończenie roku szkolnego 2018/2019  tradycyjnie rozpoczęło się mszą świętą w Kościele parafialnym w Jedlni, a następnie uroczystość kontynuowana była na sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach. Było ono szczególne ze względu na fakt, że tegoroczni absolwenci, to uczniowie objęci nową reformą edukacji, którzy ukończyli ośmioklasową szkołę podstawową.

     W czasie specjalnie na tę okazję przygotowanej akademii pożegnaliśmy naszych szanownych absolwentów. Uczniowie z młodszych klas przekazali wiele cennych wskazówek dla swoich kolegów, którzy wkraczają w nowy etap życia. Głos zabrała również pani Dyrektor Jolanta Mazur, która wymieniła liczne sukcesy i osiągnięcia ósmoklasistów oraz wręczyła świadectwa i wyróżnienia uczniom opuszczającym mury naszej szkoły. Sami absolwenci złożyli także ślubowanie, w którym zobowiązali się do godnego reprezentowania naszej szkoły oraz wcielania w życie wszystkich wartości i wiedzy zdobytej w czasie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej w Jaroszkach. Zarówno uczniowie, nauczyciele na czele z panią Dyrektor oraz rodzice, nie kryli swojego wzruszenia.

     Następnie pani Dyrektor wspólnie z wychowawcami klas wręczyła świadectwa i dyplomy dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz kl. I-VII, którzy uzyskali najwyższą średnią i otrzymali świadectwo z paskiem. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców w klasach. Wręczone zostały również podziękowania dla rodziców, sponsorów oraz osób wspierających Publiczną Szkołę Podstawową w Jaroszkach. Bez wsparcia tych wszystkich osób, a w szczególności bez wsparcia i zaangażowania rodziców, tak liczne sukcesy naszych uczniów nie byłyby możliwe.

     W naszych uszach brzmią wciąż jeszcze słowa piosenki:

     „Do widzenia Przyjaciele

     Wspólnych spraw mieliśmy wiele

     Dziś ta nitka się urywa,

     coś się kończy a coś się zaczyna”

      

     Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.

    • WYKŁAD Z NEUROBIOLOGII NA UMCS W LUBLINIE- KL II

    • 24.06.2019
    • Uczniowie PSP w Jaroszkach 17 czerwca uczestniczyli w wykładzie z neurobiologii  na UMCS w Lublinie.

     Uczniowie klasy 2 z PSP im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach w roku szkolnym 2018/2019 brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Przyroda z klasą”. Program trwał od września 2018 roku do 16 maja 2019 roku i był objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicząc w projekcie uczniowie poznawali tajemnice przyrody. Podsumowaniem całorocznej pracy był udział w wykładzie z neurobiologii: Dlaczego nie można się samemu połaskotać? Wykład prowadziła dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk na UMCS w Lublinie. Uczniowie przeprowadzili doświadczenia oraz dowiedzieli się, co mózg „wie” od urodzenia, a czego się uczy. Poznali, z jakich części składa się mózg i która z nich odpowiada za daną czynność, a także czym są odruchy warunkowe i bezwarunkowe. Uczniowie dowiedzieli się także, że efektem łaskotek są dwa różne zjawiska:   knismezja i gargalezja. Udział w wykładzie był wspaniałym podsumowaniem zdobytych wiadomości.                                                                                           

     Dziękujemy firmom: Fut Stan-Trans Firma Usługowo Transportowa Grzegorz Stankiewicz oraz firmie „Dominator” PHU Małgorzata Amanowicz za bezpłatny dojazd na wykład.

     Uczniowie klasy 2 z PSP im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach w roku szkolnym 2018/2019 brali udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Przyroda z klasą”. Program trwał od września 2018 roku do 16 maja 2019 roku i był jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicząc w projekcie uczniowie poznawali tajemnice przyrody. Podsumowaniem całorocznej pracy był udział w wykładzie z neurobiologii: Dlaczego nie można się samemu połaskotać? Wykład prowadziła dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk na UMCS w Lublinie. Uczniowie przeprowadzili doświadczenia oraz dowiedzieli się, co mózg „wie” od urodzenia, a czego się uczy. Poznali, z jakich części składa się mózg i która z nich odpowiada za daną czynność, a także czym są odruchy warunkowe i bezwarunkowe. Uczniowie dowiedzieli się także, że efektem łaskotek są dwa różne zjawiska:   knismezja i gargalezja. Udział w wykładzie był wspaniałym podsumowaniem zdobytych wiadomości.                                                                                           

     Dziękujemy firmom: Fut Stan-Trans Firma Usługowo Transportowa Grzegorz Stankiewicz oraz firmie „Dominator” PHU Małgorzata Amanowicz za bezpłatny dojazd na wykład.

    • PIKNIK KL I i IV

    • 24.06.2019
    • W piękne czerwcowe przedpołudnie uczniowie kl I i IV wybrali się na piknik. Ze szkoły powedrowali do swojej koleżanki, gdzie na trawniku spędzili miło czas, grając i bawiąc się oraz zajadając przysmaki przygotowane przez mamy.

     Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji:-)